De overeenkomstencommissie van vrijdag 19 december was opnieuw een maat voor niets. Axxon heeft tijdens die vergadering een ultiem voorstel geformuleerd, met als bedoeling een overeenkomst af te sluiten voor maximaal één jaar. Zowel het RIZIV als de ziekenfondsen gaan deze week in winterslaap, en hebben bedenktijd gevraagd tot 6 januari 2015 "om de voorstellen verder te onderzoeken" .

Het overleg van 9 december met de voogdijminister liet aan duidelijkheid niets te wensen over: geen bijkomende middelen voor onze sector in 2015. Het budget ligt vast, wordt niet geïndexeerd en er worden geen afspraken geduld in de nog af te sluiten overeenkomst die invloed zouden kunnen hebben op dit budget.

Tijdens de overeenkomstencommissie van 10-12-2014 bleek dat de standpunten van Axxon de VI’s enkel verder uit elkaar groeien.

Net zoals de voorbije maanden heeft de vergadering van de overeenkomstencommissie op 4 december jl. een nieuwe overeenkomst nog geen stap dichterbij gebracht. Axxon heeft een aantal voorwaarden geformuleerd om tot een mogelijke nieuwe conventie te komen.

Voor de kinesitherapie betekenen de regeringsmaatregelen een inlevering op het budget 2015 van 3,673 miljoen euro (0,52% van het oorspronkelijk geraamde budget voor volgend jaar).

Onze sector blijkt eens te meer geen prioriteit voor het RIZIV. In het recent verschenen jaarverslag 2013 dat de activiteiten van het RIZIV overloopt en bespreekt, komen in het 3e deel - dat de evolutie van de verzekering bespreekt- de kinesitherapeuten niet eens voor.

Uit deel 5 (statistische gegevens) blijkt dat we als sector ter plaatse blijven trappelen: we moeten het stellen met een aandeel van 2,4 % van het globale RIZIV-budget, opnieuw een daling met 0,1 % t.o.v. het voorgaande jaar, en ver onder het aandeel dat we in de ZIV hadden in 2001 (3,2%).

De ziekenfondsen legden op 6 oktober in het Verzekeringscomité van het RIZIV hun begrotingsvoorstel voor de gezondheidszorg voor 2015 op tafel, maar dat werd afgewezen door de zorgverleners en de ziekenhuizen.

De beroepsvereniging heeft op 26-09 een oproep gelanceerd om individueel de conventie op te zeggen vanaf 01-01-2015.

In onze jongste KRM-Nieuwsbrief leest u hierover meer details.

Een modelformulier kan u hier downloaden.

 

Het meerjarenplan dat in de laatste drie overeenkomsten stond ingeschreven, blijkt zes jaar later over de hele lijn mislukt voor de kinesitherapeuten. Momenteel onderhandelt Axxon een nieuwe overeenkomst die moet ingaan op 01.01. 2015. De beroepsvereniging tracht daarbij enkele blunders uit 2013 recht te trekken. De vraag is echter of de nodige middelen beschikbaar zullen zijn.

Lees hierover meer in onze nieuwsbrief.

Axxon heeft als representatieve beroepsvereniging voor de Belgische kinesitherapeuten de beide co-formateurs Michel en Peeters een nota bezorgd, die u hier kan raadplegen.

Eerder dit jaar schreef de beroepsvereniging al een uitgebreid memorandum, dat u hier nog eens kan nalezen.

Pagina's