De blauwe getuigschriften voor verstrekte hulp (groene voor vennootschappen) worden op 1 juli aanstaande vervangen door een nieuw model.

Voor het gebruik van de  oude getuigschriften komt er - na aandringen van de verstrekkers-  een overgangsperiode: vanaf 30 juni 2016 dienen alle zorgverstrekkers dit nieuwe GVVH te gebruiken.

De aanpassingen kaderen in de uitvoering van gewijzigde wetgeving.

Belangrijke wijzigingen :

- er is nog slechts 1 model, identiek voor vennootschappen en natuurlijke personen;

Axxon kondigde vorige week reeds enkele resultaten aan die betrekking hebben op de werkzaamheden in de Overeenkomstencommissie.

Wij stellen vast dat in werkelijkheid nog geen enkel punt concreet is gerealiseerd,

tenzij dan het rapport over de controle op het naleven van 85%-regel, een taak die het IMA (Intermutualistisch Agentschap) vervult, en waarvoor het zich overigens royaal laat betalen door het RIZIV.

Huisbezoeken

Recent kwamen de huisartsen in het nieuws omdat ze een verdere verhoging van de prijs voor een huisbezoek bepleiten. Een van onze collega’s reageerde daarop via de geschreven pers, en wat later kwam Axxon met zijn mededeling.

Lees hierover onze jongste Nieuwsbrief.

De taken van de ziekenfondsen wordt heden ten dage meer en meer ter discussie gesteld.

Zo'n dossier met "gewicht" verdient enige toeliching. Lees onze bijdrage hier.

 

Als kinesitherapeut kunt u een forfaitaire tegemoetkoming van 800 euro krijgen in de kosten van het softwarepakket dat u gebruikt voor het elektronisch beheer van uw patiëntendossiers.

Alle informatie hieromtrent kan u hier nog eens nalezen.

Enkele tientallen adviserend geneesheren dienen elk jaar een aanvraag in voor het sociaal statuut, terwijl ze voltijds aan de slag zijn als bediende en in die hoedanigheid een wettelijk pensioen opbouwen. Toch zou het RIZIV hen tot nog toe dat sociaal statuut zonder enige vorm van controle hebben toegekend.


De integrale tekst van de nieuwe overeenkomst kan u raadplegen onder de rubriek 'beroepsgebonden informatie', onderdeel "RIZIV".

Deze overeenkomst loopt van 01-01-2015 tot en met 31-12-2015.

Axxon is er in geslaagd, door zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst, een aantal cruciale punten naar de Griekse kalender te verwijzen. Met de felicitaties van het RIZIV is de beroepsvereniging plat op z'n buik gegaan in ruil voor een lege doos.

De provinciale koepel van Antwerpse kringen heeft op 15 januari een schrijven gericht aan de voltallige raad van bestuur van Axxon-Ptib. In dat schrijven zetten ze hun bedenkingen n.a.v. het voorstel van mini-overeenkomst op een rijtje. U leest de volledige inhoud hieronder.

Axxon heeft in zijn voorliggend voorstel van mini-conventie een accrediteringsforfait en een dringende herwaardering van de verplaatsingsonkost plots geschrapt ...

Pagina's