Zo zouden kinesitherapeuten zich stilaan voelen, nu er na maanden gepalaber in de overeenkomstencommissie nog steeds geen enkel teken van goede wil te bespeuren valt aan de zijde van de ziekenfondsen.

Dinsdag 23 februari is er opnieuw geen eerbaar vergelijk gevonden om een overeenkomst af te sluiten voor 2016 in onze overeenkomstencommissie.

Buiten de kinesitherapeuten is er nog één groep verstrekkers die nog steeds zonder overeenkomst de situatie op het terrein trotseert.

De vrijstelling waarvoor de FVIB ijvert heeft men nog niet in handen voor alle vrije beroepen. Momenteel zijn enkel de tandartsen nog vrijgesteld (door Europees arrest een paar jaar terug).

Op de jongste vergadering van de overeenkomstencommissie heeft Axxon voet bij stuk gehouden, en niets getekend.

Elk geconventioneerd kinesitherapeut kan een aanvraag indienen tot het bekomen van de telematicapremie, als tegemoetkoming voor de kosten van het gebruik van een gehomologeerd softwarepakket. De lijst van gehomologeerde pakketten werd eerder door ons gepubliceerd op 18-10.

Uit hun bevraging is gebleken dat 74 % van de collega’s akkoord gaat met het ondertekenen van een éénjarige overeenkomst op basis van een aantal vooropgestelde en duidelijke prioriteiten... Axxon stelt deze optie voor omdat niet tekenen geen oplossing is, aldus hen. Hun ervaring leert dat de overeenkomstencommissie wel degelijk functioneert, vermits ze minstens 4 van de 5 prioriteiten van 2015 gerealiseerd hebben (sic).

Het betrokken K.B. is vorige week getekend. Het is nu wachten op de publicatie in het Staatsblad.

Tijdens de Overeenkomstencommissie van afgelopen week heeft Axxon geen conventie afgesloten met de mutualiteiten.

Onze beroepsvereniging heeft 11 maand onderhandeld over 5 prioriteiten in de Overeenkomstencommissie: tijd om een balans op te maken.

Pagina's