Wanneer onderhandelt men voor 2020 ? (09-11)

Op de Algemene Raad van 21 oktober jl. werd de begroting van het RIZIV niet goedgekeurd.

De regering onthield zich immers bij de stemming. Minister De Block stelde naderhand in het parlement dat indien er ruimte is voor investeringen die eerst naar de patiënt moeten gaan, en dat was volgens haar niet het geval. Mogelijk wenst zij niet dat er een inspanning wordt gevraagd aan de geneesmiddelensector, zoals het voorstel van het Verzekeringscomité voorzag.

Vermits het budget geblokkeerd is en onze partiële begrotingsdoelstelling voor volgend jaar nog niet bekend, kunnen er geen afspraken gemaakt worden in onze conventiecommissie voor 2020. De tijd dringt echter stilaan. Een nieuwe overeenkomst afsluiten met de VI’s zal moeten gebeuren hetzij binnen een op regeringsniveau afgesproken (opgelegde) begroting, ofwel - als die er niet is- binnen een geraamde begroting. In het laatste geval voorspelt dat problemen met de indexmassa.

De terugbetaling van patiënten blijft ook na 1 januari gewaarborgd, zo is bij wet geregeld.