Voorstel budget 2018 goedgekeurd in het Verzekeringscomité (03-10)

Op de vergadering van het Verzekeringscomité van 2 oktober werd het voorstel van verdeling van de begrotingsdoelstelling voor 2018 over de verschillende sectoren goedgekeurd met een 2/3e meerderheid. Het voorstel kwam van het NIC (nationaal intermutualistisch college) dat daartoe overleg heeft gepleegd met alle sectoren tijdens de twee zomermaanden.

De begrotingsdoelstelling voor 2018 bedraagt 25,45 miljard euro. Een inspanning van 237,9 miljoen euro is nodig om te voldoen aan de besparingseisen van de regering, die als nieuw te financieren maatregel ondermeer de terugbetaling van eerstelijnspsychologen voorziet...

In 2018 zullen -als de Algemene Raad dit voorstel volgt- heel wat sectoren een besparingsinspanning moeten leveren, ook de kinesitherapie, en dit voor een bedrag van € 600.000 of 0,07% van de partiële begrotingsdoelstelling voor volgend jaar.

Alle sectoren krijgen voor 2018 wel hun indexmassa toegekend. Ze kunnen die eventueel aanspreken om de gevraagde besparing mee te realiseren, zo laat het RIZIV weten.

Het voorstel van  het NIC wordt maandag 9 oktober voorgelegd aan de Algemene Raad van het RIZIV, die in principe de eindbeslissing neemt.

Welke maatregelen men zal nemen om de gevraagde besparing op te hoesten moet worden overlegd en beslist in de Overeenkomstencommissie.

Axxon heeft op 5 september schriftelijk laten weten aan het NIC en de partners in de Overeenkomstencommissie van het RIZIV dat inzake besparingen op honoraria en toeslagen de bodem bereikt is voor kinesitherapeuten.

Wordt vervolgd ...