Vlaamse Regering keurt het nieuwe beroepskwalificatiedossier goed (26-02).

Op vraag van Europa wordt gewerkt aan een EQF (European Qualification Framework) bestaande uit 8 niveaus. Wat betekent dat naast de onderwijskwalificatie ook wordt gekeken naar de beroepscompetenties die iemand nodig heeft om het beroep te kunnen uitoefenen. Ook de Vlaamse Regering houdt rekening met acht verschillende niveaus waarin een beroep kan ingeschaald worden.

Om de juiste elementen aan te brengen in dit dossier werd vorig jaar door AXXON een werkgroep opgericht om samen met ambtenaren van de dienst kwalificatie en curriculum van de Vlaamse Overheid, voorstellen en correcties door te voeren om tot een nieuwe en aangepaste beroepskwalificatie te komen.

In het oorspronkelijke niveau werd de kinesitherapeut nog herleid tot niveau 5, een niveau waarin hij nog beschouwd werd als de technische uitvoerder van zorgen.

In het huidige niveau wordt de kinesitherapeut ingeschaald op niveau 7, eindelijk de erkenning van een beroepsbeoefenaar met een volledig autonoom functioneren met beslissingsrecht.

Deze belangrijke upgrading zal o.a. van pas komen bij de functieclassificatiesystemen voor loontrekkenden maar ook bij dossiers als vrije toegang in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Meer informatie kan u raadplegen op volgende url’s:

(http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering)

en op (http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/kwalificatiedatabank/).

De maandenlange constructieve samenwerking van alle leden van de werkgroep (Stefaan Peeters, Luk Dieleman, Prof. Peter Van Roy en Prof. Karel Stappaerts) met de ambtenaren van de Vlaamse Overheid, Mevr. Inge Biot, onderwijsadviseur en de coördinatrice Mevr. Sarah Bonte, heeft geleid tot een correcte beslissing van de Vlaamse Regering.