Verplaatsingsvergoeding voor een huisbezoek bedraagt € 1,31 vanaf 1 juli 2018 (25-06).

Zoals voorzien in de overeenkomst voor dit jaar wordt de fofaitaire toeslag voor een verplaatsing bij huisbezoek verhoogd tot € 1,31 met ingang van 1 juli 2018.

Deze toeslag wordt verwerkt in artikel 7 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.