Verkiezingen 2020 van beroepsorganisaties van kinesitherapeuten (27-02).

Om de 4 jaar worden er  verkiezingen binnen elke sector van de gezondheidszorg georganiseerd om de vertegenwoordigers op RIZIV-niveau aan te stellen.

Deze verkiezingen hebben als doel de vertegenwoordiging voor kinesitherapeuten op een realistische basis samen te stellen die de situatie op het werkveld correct weerspiegelt. 

Om als vertegenwoordiger te worden aangeduid moeten de kandidaat-beroepsverenigingen voor kinesitherapeuten voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten ze bijvoorbeeld minstens 1.000 individueel aangesloten leden tellen, die een lidgeld betalen van minimum € 90.

AXXON voldoet al 12 jaar aan alle criteria, wat ook verklaart waarom vandaag enkel AXXON de kinesitherapeuten vertegenwoordigt bij het RIZIV.

De verkiezingen van 2008 vonden plaats toen de bestaande beroepsverenigingen in België in volle fusie waren. Deze hebben zich toen onder één noemer gepresenteerd. Bijgevolg vonden er geen verkiezingen plaats vermits  er maar één kandidaat was, het toekomstige AXXON. In 2012 en 2016 was AXXON opnieuw de enige benoembare kandidaat, en dus nog altijd vertegenwoordiger.

De uitdagingen inzake gezondheidszorg en de rol die de kinesitherapeut in de toekomst zal spelen krijgen bijzondere aandacht. AXXON is gedurende een ononderbroken periode van 12 jaar een belangrijke gesprekspartner geweest om uw belangen en die van uw collega’s te verdedigen bij de autoriteiten.

Het RIZIV zal ons laten weten of er al dan niet sociale verkiezingen gehouden worden, nadat de kandidaturen zijn onderzocht.  We houden u op de hoogte.