VDB is terug ! (14-10)

Eerder al was Frank Vandenbroucke (64) tussen 1999 en 2003 minister van sociale zaken. In de kersverse regering bekleedt hij deze post dus opnieuw. Ten tijde van Verhofstadt I hoorde volksgezondheid daar wel niet bij. Toen zat die bevoegdheid bij Magda Aelvoet (Groen) als minister van volksgezondheid, leefmilieu en consumentenzaken.

De terugkeer van Frank Vandenbroucke zal wellicht heel wat kinesitherapeuten de wenkbrauwen doen fronsen. De wat oudere collega’s was herinneren zich hem vast en zeker als de man die in mei 2002  een grondige hervorming van de nomenclatuur doordrukte bij Koninklijk Besluit, en de sector aldus dwong 10% te besparen op zijn budget. Met de vrijgekomen middelen werd in 2003 de MAF opgestart.

Voor anderen was Vandenbroucke de man die met de zogenaamde "oprotpremie" 1.200 kinesitherapeuten uit het beroep deed stappen. En voor de pas afgestudeerde collega’s vanaf 2005 stond een KB van zijn hand gelijk aan geen toegang tot de zelfstandige uitoefening van het beroep, tenzij ze er na afloop van hun studies in slaagden zich bij de 450 besten te rangschikken bij de selectieproef van overheidsdienst SELOR.

De toenmalige beroepsverenigingen voor kinesitherapeuten waren allesbehalve opgezet met dit beleid. De versnippering in het beroepsveld speelde de sector zeker en vast ook parten. Maar de opgelegde hervorming heeft de sector de ogen geopend. Vandaag is er slechts één representatieve beropesvereniging.  Onder haar impuls hebben de kinesitherapeuten de voorbije jaren ook resoluut de kaart getrokken van kwaliteitsvolle en doelmatige zorg.

In 2015, na een pilootfase van ruim 3 jaar, was Pro-Q-Kine volwassen genoeg om officieel van start te gaan. Het persoonlijke online portfolio maakt de kwaliteit van kinesitherapeutische zorg zichtbaar en de permanente navorming transparant en meetbaar. In 2017, na de zoveelste besparingsronde (4 jaar geen indexatie), besloot AXXON de schaarse middelen nog uitsluitend in te zetten voor betaalbare, doelmatige zorg. Enkel de honoraria voor de eerste 9 behandelingen voor courante zorg en de eerste 20 behandelingen voor acute zorg werden geherwaardeerd.

Uit de analyse van de permanente audit blijkt dat het aantal verstrekkingen per patiënt afneemt met gemiddeld 1,8 % per jaar. Het aantal patiënten daarentegen neemt jaarlijks toe met gemiddeld 2,5%. Deze evolutie weerspiegelt de inspanningen die kinesitherapeuten sinds 2015 leveren voor meer doelmatige zorg, dankzij een zelf ontwikkeld accrediteringssysteem dat kwaliteitszorg promoot, maar eveneens door de responsabilisering van zowel patiënt als kinesitherapeut.

Hoewel er al een hele weg is afgelegd staan er nog een aantal belangrijke projecten op stapel. Daarom heeft AXXON de minister afgelopen week met aandrang gevraagd om in dialoog te gaan over deze projecten.

In een volgende bijdrage gaan we dieper in op de projecten.