Vandaag in de Overeenkomstencommissie : budgetvoorstel 2019 Axxon (06-12)

Tijdens de vergadering van de Overeenkomstencommissie van heden heeft Axxon een derde poging ondernomen om een consensus te bereiken met de VI's over de besteding van de budgettaire middelen voor volgend jaar, tevergeefs.

Aan de onderbouwde voorstellen voor de verdere herwaardering van gedifferentieerde honoraria richting € 25 is maanden gewerkt, o.m.  in overleg met het RIZIV-actuariaat.

Alle voorstellen zijn neutraal voor de patiënt (het remgeld wijzigt niet) en blijven binnen de begrotingsdoelstelling voor 2019.

Het Axxon-voorstel voorziet voldoende middelen om de kwaliteitspremie 2018 te kunnen betalen.

De raad van bestuur van Axxon heeft ervoor gekozen om de toeslagregeling voor de reiskost bij een huisbezoek voorlopig te behouden en te bevriezen op het huidig niveau (€ 1,31).

Er ligt een coherent voorstel op tafel dat doelmatige zorg stimuleert in courante- en Fa-pathologie, en het huisbezoek herwaardeert. Het saldo van het budget wordt gebruikt om een herwaardering  te financieren voor de Fb en zware pathologieën, op het ogenblik dat de nieuwe E-pathologielijst, de § 11 bis en de vaste remgelden van kracht worden.

Desondanks heeft de vertegenwoordiger van één mutualiteit het nodig geacht de besprekingen te blokkeren bij wijze van veto, daarin gevolgd door een tweede.

Axxon stelt zich openlijk de vraag of de mutualiteiten wel de intentie hebben om een overeenkomst af te sluiten voor 2019.

De extra middelen waar Axxon maanden voor gevochten heeft in 2017, en die deel uitmaken van de huidige overeenkomst, zijn blijkbaar een doorn in het oog van sommigen, die zonder schroom 20% van dat bedrag opeisen voor andere doeleinden dan de terechte herwaardering van onze honoraria, na jaren van niet-indexering.

Een nieuwe en voor Axxon laatste poging om de knoop door te hakken vindt plaats op  11 december.