Sociale RIZIV-voordelen 2016 (11-05).

Op 16 april jl. heeft Mevr. Wilmes, minister van het Budget, officieel haar goedkeuring gehecht aan het ontwerp van K.B. dat het K.B. van 23-01-2004 wijzigt (sociale RIZIV-voordelen).

Daarmee antwoordt ze op een vraag van minister De Block, daterend van 04-10-2017, en kunnen de sociale RIZIV-voordelen die betrekking hebben op het jaar 2016 eindelijk worden uitbetaald door het RIZIV.

Gezien de wettelijk voorziene termijn voor storting op de persoonlijke rekening van de kinesitherapeuten  (uiterlijk 15 januari) ruimschoots overschreden werd, zal het RIZIV verplicht zijn de verschuldigde verwijlintresten te betalen aan de betrokken kinesitherapeuten. Uw sociale RIZIV-voordelen zullen dus iets hoger uitvallen dan aanvankelijk begroot, een terechte compensatie voor de laattijdige uitbetaling, te wijten aan de regering.

Deze extra kost is ten laste van het administratief budget van het RIZIV, en dus niet van onze partiële begrotingsdoelstelling.