Regering heeft beslist over het budget 2020 voor de ziekteverzekering (22-11).

Zoals verwacht heeft de regering vandaag beslist over het RIZIV-budget voor volgend jaar.
 
Ze handhaaft daarbij de groeinorm van 1,5% , en raakt niet aan de indexmassa voor de verstrekkers.
De kinesitherapiesector krijgt een partiële begrotingsdoelstelling toegewezen die beantwoordt aan de (herziene) technische raming van september jl.,  plus de indexmassa (1,95%).
Dat bedrag is echter te klein om onze desiderata voor 2020 volledig in te vullen, met name een correct honorarium en correcte terugbetaling voor verzorging van chronische patiënten (Fb en E) conform de mediaan qua aantal behandelingen. De daardoor eventueel vrijgemaakte middelen wenst Axxon in te zetten op innovatieve projecten voor specifieke doelgroepen (projecten die klaar liggen).  De indexmassa is overigens niets meer dan de compensatie voor de gestegen levensduurte. 
 
Met een extra bedrag (5.393.000 euro ) dat 0,02% vertegenwoordigt van wat het RIZIV volgend jaar mag uitgeven waren we nochtans uit de brand gered.
Wie de groeinorm van 1,5% opsoupeert is niet duidelijk; de kinesitherapiesector alleszins niet.
Dinsdag 26-11 starten de onderhandelingen in de Overeenkomstencommissie, en die kondigen zich -zoals zo vaak- weer als moeilijk aan.
De verschillen tussen de honoraria zijn immers onverdedigbaar groot geworden : € 1 per minuut voor de eerstelijns psycholoog versus  € 0,742 voor de vijfjarig opgeleide Master in de kinesitherapie !