Raad van State gaat door met vernietigen...het merkwaardig avontuur van de aanpak van CVS op z'n Belgisch (28-09).

Dat niemand nog durft te ontkennen dat het Belgisch gerecht zich bijzonder vlijtig kwijt van zijn taak ! De raad van State velde dit jaar tijdens de zomervakantie al een derde arrest dat onze sector aangaat.

Op 4 juli 2019 heeft de Raad van State namelijk het koninklijk Besluit van 17 oktober 2016, bekendgemaakt op 7 december 2016, tot wijziging op 1 januari 2017 van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering vernietigd (arrest nr. 245.099 - VI Kamer).

De (niet onbelangrijke) historische achtergrond van dit dossier leest u hier.

De vernietiging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 heeft tot gevolg dat de vervanging van de specifieke terugbetalingsmodaliteiten van een behandeling volgens de “Fb”-lijst (art. 7, §14, 5° B.) voor patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fibromyalgie door nieuwe terugbetalingsmodaliteiten voor 18 kinesitherapiezittingen (van 45 minuten), eenmaal in het leven van de patiënt  vanaf 1 januari 2017 met terugwerkende kracht wordt geschrapt.

In de RIZIV-omzendbrief worden de gevolgen van het arrest vastgesteld en toegelicht:

  • enerzijds voor de patiënten die in 2017, 2018 of 2019 zijn behandeld;
  • anderzijds voor de patiënten die nog in behandeling zijn of waarvoor de behandeling nog maar net van start is gegaan

U kan de omzendbrief hier downloaden :   https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/nomenclatuurart07_20151101_20161231_01.pdf