Quorumbepaling goedgekeurd door het Verzekeringscomité van het RIZIV (20-03)

Op 9 maart 2020 was 84,51 % van de kinesitherapeuten toegetreden tot de overeenkomst die van kracht is sinds 01-01-2020.

Aangezien het quorum van 60% dus bereikt is wordt het  KB van 08-06-1967 van kracht.

Door dit KB worden de vergoedingsbedragen voor prestaties verricht door niet-toegetreden kinesitherapeuten verminderd met 25%, en dit met ingang van 01-04-2020, behalve voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.