Quorumbepaling en inwerking treding KB 08-06-1967 (21-04).

Het Verzekeringscomité heeft op 16-04 bevestigd dat het quorum van 60% toetredingen bereikt is.

Aangezien het quorum bereikt is wordt het KB van 08-06-1967 van toepassing.

De VI's zullen daarom de tegemoetkoming voor verstrekkingen die verleend zijn vanaf 01-05-2018 door kinesitherapeuten die niet toegetreden zijn tot de overeenkomst M18 moeten verminderen met 25% .

Deze vermindering is niet van toepassing voor rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.

Alle verstrekkingen verricht VOOR 01-05-2018 moeten zonder onderscheid op dezelfde manier worden terugbetaald.
Informeer a.u.b. uw patiënt duidelijk over deze materie !!

Het grootste ziekenfonds zal al wie kinesitherapeutische verzorging heeft gehad tussen 01-01-2018 en 30-04-2018 extra bedragen moeten terugbetalen (toeslagen en onterecht ingehouden 25% vermindering) !!