Persbericht Axxon : de mondmaskersaga: de maskers vallen af ! (07-04)

Van bij de aanvang van de coronacrisis heeft AXXON er bij het kabinet De Block op aangedrongen om beschermend materiaal, waaronder mondmaskers, te voorzien voor de kinesitherapeuten die patiënten met een dringende kinesitherapeutisch zorgnood behandelen.

Talloze mails werden verstuurd naar de bevoegde diensten, op hun vraag werden lijsten met benodigde aantallen opgemaakt door AXXON, maar het bleef roepen in de woestijn! In de 2de week van de coronacrisis bleek het kabinet De Backer verantwoordelijk voor de bedeling, en tot overmaat van ramp werd in de 3de week ook het kabinet Geens er bij betrokken. Een chaotische communicatie met een complete wanorde !

Via de FOD Volksgezondheid werd afgelopen week duidelijk dat de overheid had beslist dat enkel respiratoire kinesitherapeuten van het noodzakelijke beschermingsmateriaal zouden worden voorzien. De overige 15.000 eerstelijnskinesitherapeuten blijven in de kou staan!

Bovendien zijn het overgrote deel van deze respiratoire kinesitherapeuten werkzaam in ziekenhuizen. Het beschermend materiaal werd evenwel op hun thuisadres afgeleverd.

De ontoereikende verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen kan de incompetentie van diegenen die logistiek verantwoordelijk zijn niet beter illustreren !

AXXON vraagt de overheid al jaren om een correct dynamisch kadaster van de kinesitherapeuten op te maken, zodat het in real time duidelijk is wie waar werkt, onder welk statuut en in vol- of deeltijdse activiteit ! Met één druk op de knop ware het mogelijk geweest om transparante lijsten op te stellen die een efficiënte distributie van dit broodnodige beschermingsmateriaal mogelijk maken !  De overheid weigert echter al jaren om dit dynamisch kadaster tot stand te brengen.

Tot overmaat van ramp schrijft de overheid nu aan de lokale burgermeesters dat het de beroepsorganisaties zijn die verantwoordelijk zijn voor het opmaken van deze lijsten. Dat de verantwoordelijkheid voor dit falend beleid in andermans schoenen geschoven wordt is er helemaal over !

Axxon Physical Therapy in Belgium