Overeenkomst gesloten voor 2018-2019 (22-12-2017).

Na vijf vergaderingen van de Overeenkomstencommissie in 1 maand tijd, waarvan de laatste meer dan 5 uur in beslag nam, is “een mini-overeenkomst” afgesloten tussen de Verzekeringsinstellingen en Axxon. Van bij de aanvang van de gesprekken was het duidelijk dat het kabinet De Block geen eurocent zou toevoegen aan de krappe indexmassa van 13,349 miljoen euro (1,68%). De betekenisvolle inspanning en herwaardering voor de sector in 2018 (de belofte in punt 5 van het Convenant) is door het Verzekeringscomité dus NIET ingevuld.

Niettegenstaande dat kunnen we er niet omheen dat er de laatste maanden een kentering merkbaar is ten aanzien van de kinesitherapiesector. Er is een duidelijke intentie om bepaalde conclusies uit het eindrapport van de taskforce verder uit werken. De tripartite werkgroep kinesitherapie- fysiotherapie-verzekeringsinstellingen heeft een tweede, constructieve vergadering achter de rug.

De administratie (RIZIV) is er zich van bewust dat er iets moet gebeuren met de schamele verplaatsingsvergoeding van € 1,01 en zal hiervoor de komende maanden verdere stappen ondernemen. Met deze elementen op tafel vond Axxon het niet opportuun om alle bruggen op te blazen door een overeenkomst te weigeren en hierdoor terug voor maanden in een impasse te belanden.

De Overeenkomst M18 wordt pas van kracht 1 maand na publicatie in het Staatsblad (nieuwe wettelijke bepaling). De nieuwe honoraria zullen in principe gelden vanaf 1 februari 2018.

De beperkte indexmassa voor 2018 maakt het onmogelijk om veel “betekenisvolle”  initiatieven voor de sector te nemen. We kunnen u nu al wel meegeven dat de eerste zitting bij de courante aandoeningen (intake) opgewaardeerd wordt naar € 30.

Daarnaast is de kwaliteitspremie van € 2000 voor al wie aan de criteria voor 2016 heeft voldaan verworven voor IEDEREEN,  toegetreden of niet ! Hier hebben we 2 jaar voor gevochten, eindelijk is dit dossier correct afgerond…

De komende dagen mag u meer details verwachten vanwege Axxon omtrent deze ‘mini-overeenkomst’.

 

Wij wensen u allen alvast prettige  Kerstdagen.