Op zoek naar een veilig digitaal platform of een app voor videoconsult ? (02-04)

Om de continuïteit van de kinesitherapeutische zorg en het stabiliseren of verbeteren van de gezondheidstoestand van de patiënt te garanderen heeft het RIZIV gisteren door een tijdelijke maatregel een video- en telefonisch consult mogelijk gemaakt gedurende de coronacrisis.

De regelgeving daarover deelden we gisteren reeds mee. U kan ze hier nog eens nalezen.

Wat het videoconsult betreft moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden om het forfaitair honorarium te mogen aanrekenen. 

Onderstaande elementen maken verplicht deel uit van dat consult :

  • de evaluatie van de toestand van de patiënt via een anamnese
  • de opmaak van een individueel oefenprogramma en de timing van ADL-activiteiten
  • 2 contacten per week waarbij de patiënt gestimuleerd wordt zijn oefenprogramma te volgen
  • het opvolgen en bijsturen van het oefenprogramma van de patiënt door videostreaming
  • het registreren van nuttige parameters (mobiliteit, …)

De gebruikte applicaties moeten bovendien verplicht een end-to-end-encryptie bevatten, opdat het videoconsult op een beveiligde manier kan gebeuren.

Consumentenversies van Skype, Zoom, Whatsapp en Facetime zijn de facto uitgesloten.

Bent u op zoek naar veilige mogelijkheden inzake digitale platformen met oefenschema’s en mogelijke applicaties voor videoconsult ? U kan een lijst raadplegen op de afgeschermde ledenpagina van KRM mits u ingelogd bent (info voor KRM-leden, rubriek andere).