Nieuwe raad van bestuur Axxon-Kik geïnstalleerd

 

De nieuwe raad van bestuur van de Vlaamse vleugel van Axxon is een afgeslankte versie van de vorige: er zijn nog 8 leden (i.p.v. 18) en nog 4 bestuursfuncties (i.p.v. 5, het co-voorzitterschap bestaat niet meer).

20 van de 41 aangesloten kringen waren aanwezig op deze AV , 4 vertegenwoordigers van leden buiten de kringen, 16 bestuursleden Axxon-Kik van de 18. Er waren 120 stemmen geldig vertegenwoordigd op een mogelijk totaal van 149.

Voor de nieuwe raad van bestuur hadden 12 collega’s een kandidatuur ingediend. Daarvan werden er slechts 9 weerhouden door de huidige raad van bestuur. Een vrij eigenaardige procedure, vermits 7 leden van de uittredende RvB hun kandidatuur indienden voor de nieuwe, en dus voor zichzelf konden stemmen … of tegen anderen.

De meerderheid van de aanwezigen plaatste daarom vraagtekens bij de stemmingsprocedure die ter plaatse werd voorgesteld, en een copy/paste was van de procedure die in juni bij Axxon-Ptib werd "gebruikt". Deze procedure werd immers nooit ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de AV van Axxon-Kik.

De vergadering eiste daarom dat een nieuwe, ècht democratische stemprocedure wordt uitgewerkt voor de volgende Algemene Vergadering, zodat deze kan worden opgenomen in het huishoudelijk reglement van Axxon-Kik, nadat ze is voorgelegd ter goedkeuring.

9 kandidaten voor 8 bestuursmandaten: bij stemming moest er dus één kandidaat afvallen. Volgende collega’s werden verkozen:  Ann Coppé , Carla Wittebrood, Nicole Timmerman, Sofi Van Ussel, Theo Hamblok , Stefaan Peeters , Jean Van Hoornweder en  Dirk Verleyen. Tim Németh viel uit de boot.

De acht verkozenen trokken zich vervolgens terug om in besloten vergadering de 4 bestuursfuncties toe te wijzen. Als nieuwkomer bekleedt Sofi Van Ussel nu de functie van ondervoorzitter, terwijl Stefaan Peeters (voorzitter), Theo Hamblok (secretaris) en Carla Wittebrood (penningmeester) hun huidige functie al vervulden in de uittredende RvB.  KRMvzw is verheugd dat de nieuwe raad van bestuur Axxon-Kik vanaf heden evenveel vrouwen als mannen telt, iets wat in onze eigen raad van bestuur al jaren het geval is en gepast inspeelt op de progressieve vervrouwelijking van het beroep. Om redenen van capacity-building stellen wij onze hoop vooral op de jongste elementen:  Ann Coppé en Sofi Van Ussel, beiden voorgedragen door hun respectievelijke provinciale Koepel, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Na een pauze werden de conclusies en aanbevelingen voorgesteld bij de kringbevraging van dit voorjaar, en werd een dossier i.v.m. de telematicapremie aangekondigd, waarvan gevraagd wordt dit op kring- en op provinciaal niveau te bespreken, en het resultaat daarvan terug te koppelen naar de RvB.

Tot slot van de vergadering werd er door de kringvertegenwoordigers sterk aangedrongen op volledige transparantie inzake bezoldiging van ALLE bestuursmandaten, zowel binnen als buiten Axxon. Vanzelfsprekend gaat het daarbij niet om de € 40 per gepresteerd uur en de € 0,33 per gereden kilometer die gemandateerden terecht vergoed krijgen voor hun inzet voor de collega's op het terrein, maar wel om de forfaitaire vergoedingen die sommige bestuursleden van Ptib en Kik daarbovenop opstrijken, ook buiten Axxon, direct gerelateerd aan de representatieve beroepsvereniging, en waarover in vijf jaar tijd nog nooit duidelijkheid is geschapen op de AV.

Luk Dieleman

Voorzitter KRM                                                                                                                                                            25-10-2013