Nieuwe overeenkomst voor 2021 getekend (23-12)

Zoals eerder gemeld heeft AXXON de overeenkomst M 20 (tijdig) opgezegd.

Om de beleidscel (kabinet VDB) en het RIZIV tot andere inzichten te brengen heeft AXXON in de laatste dagen voor Kerstmis een aantal informele gesprekken gevoerd met de administrateur-generaal (J. De Cock) en de pas benoemde leidend ambtenaar (directeur-generaal geneeskundige verzorging) Brieuc Van Damme, aangevuld  met o.m. Jan Bertels (kabinetschef van VDB).  De omvangrijke problematiek - inclusief financiering- van de kinesitherapiesector werd omstandig toegelicht... en beluisterd. 

AXXON vroeg een bijkomende inspanning op financieel vlak voor de sector. Het kabinet van de minister en het RIZIV kwamen -na lang onderhandelen- over de brug met extra middelen, wat uiteindelijk geleid heeft tot een nieuwe Overeenkomst M21 die op  22 december werd getekend.  

In het voorwoord van de M21 worden uitgebreide intenties beschreven die de komende maanden binnen de schoot van het RIZIV hun beslag moeten krijgen. De RIZIV-top stelt zich garant dat er een meerjarenplan voor de sector wordt uitgewerkt, waarbij in een transversale oefening binnen het globale RIZIV-budget in elk geval de noden van onze sector worden meegenomen.

Komende week mag u hier meer nieuws verwachten omtrent de inhoud van de nieuwe Overeenkomst.