Kinesitherapiebudget 2019 voor 23,6 mio onderbenut ! (27-05)

De uitgaven voor kinesitherapeutische verzorging in 2019 vertonen een onderschrijding van ruim 3%.

Er werd 823,650 mio euro uitgegeven voor kinesitherapieprestaties over heel 2019. De onderschrijding bedraagt 23,69 mio. Het is het tweede jaar op rij dat er een belangrijke onderschrijding van het budget wordt vastgesteld, al was ze in 2018 dubbel zo groot.

Het is wachten op meer gedetailleerde cijfers om na te gaan in welke setting(s) er minder werd uitgegeven dan voorspeld en berekend door het RIZIV.

Er waren 38.049 kinesitherapeuten gerechtigd om de kinesitherapie te mogen beoefenen in 2019 , een stijging met 4% t.o.v. 2018. Ruim 4.600 daarvan zijn ouder dan 65 jaar.

 Voor 22.652 collega's is een profiel opgemaakt in 2018. Die profielen brengen alle collega's in kaart die prestaties attesteerden binnen het kader van de ziekteverzekering in 2018.