Informeer de (huis)artsen in uw gemeente (10-04)

Niet alle kinesitherapiepraktijken hebben hun deuren volledig gesloten.  Patiënten die nood hebben aan een dringend noodzakelijke behandeling kunnen nog steeds verzorgd worden op de praktijk of aan huis, onder strikte voorwaarden. Veel artsen zijn zich daar nog niet van bewust en zijn evenmin op de hoogte van de mogelijkheid om een tele- of videoconsult met de patiënt op te zetten. Om die reden hebben we een schrijven gericht aan de artsen van ELZZORA.

U kan de brief hier downloaden wanneer u zelf artsen persoonlijk op de hoogte wil brengen .