Geen verplichte sluiting van praktijken, maar evenmin de nodige beschermingsmaterialen ! (25-03)

De Overheid heeft de kinesitherapeuten (nog) niet verplicht hun praktijk te sluiten. Het verzekeren van de zorgcontinuïteit voor dringende gevallen indachtig (ook kinesitherapeuten beoefenen een medisch zorgberoep en hebben een deontologische code !) gaat een klein aantal  collega’s momenteel nog door met het behandelen van patiënten met een dringende zorgnood. Daarbij nemen ze strikt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die ze zelf kunnen nemen in acht. Axxon hamert er al een week op dat die kinesitherapeuten echter over onvoldoende degelijk beschermingsmateriaal beschikken (mondmaskers en ontsmettingsmiddelen), vooral omdat ‘social distancing” quasi uitgesloten is bij de meeste behandelingen.

Ook personen die geen symptomen vertonen kunnen immers drager zijn van het virus. Net daarom is het zo belangrijk dat alle zorgverleners die nog fysiek contact hebben met verschillende patiënten zo goed mogelijk beschermd zijn, om te voorkomen dat zij ongewild het virus verder verspreiden.

Veel collega’s hebben uit voorzorg hun praktijk volledig gesloten, en derven uit eigen beweging elk inkomen. Voor hen was sluiting evident om uiteenlopende redenen: een patiëntenpopulatie met te veel risicogroepen, een kinesitherapeut die zelf tot een risicogroep behoort, groepspraktijken waar een één op één contact niet realiseerbaar is, etc…

Eén op drie behandelt nog een beperkt aantal dringende gevallen. Het gaat hier om  patiënten met zware aandoeningen die niet langdurig zonder kinesitherapeutische zorg kunnen of om urgenties. Bovendien zien we de laatste week meer en meer pas geopereerde patiënten, die vervroegd uit het ziekenhuis ontslaan worden om plaats te ruimen voor wat nog komt. Ook die patiënten zijn blij dat ze nog terecht kunnen in een aantal eerstelijnspraktijken.

Voor de praktijken die niet volledig gesloten zijn en nog een beperkt aantal dringende patiënten voorthelpen wordt dit weldra ook een financiële strop.

De Overheid heeft tot op heden te weinig gedaan om de kinesitherapeuten in de eerstelijn te ondersteunen. De verdeling van mondmaskers is compleet onduidelijk en laat op zich wachten. Voorzitters van lokale kringen in Vlaanderen die de Eerstelijnszones hierover contacteren worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Ook op financieel vlak moet er snel duidelijkheid komen. Aangezien de Overheid de praktijken niet verplicht heeft doen sluiten, hebben kinesitherapeuten voorlopig geen recht op de hinderpremie. AXXON dring erop aan dat elke kinesitherapeut die zijn praktijk uit voorzorg gesloten heeft aanspraak kan maken op de hinderpremie. Evenzo voor de collega’s die nog uitsluitend dringende zorgen verstrekken,  maar verder gesloten zijn.

Onze collega’s zijn van goede wil: ruim 2.600 kinesitherapeuten houden zich klaar als zorgreserve om ingezet te worden in woonzorgcentra, ziekenhuizen, triagecentra, schakelcentra, … ter ondersteuning van de zorgverstrekkers die momenteel in de frontlinie de crisis bestrijden.

Kinesitherapie is een ’hands-on’ beroep, zowel in praktijk als bij huisbezoek. Kwetsbaar om als eersten besmet te worden maar ook het ideale doorgeefluik voor het virus ten tijde van Corona, kijk naar de woon- en zorgcentra ! Talloze praktijken hebben reeds hun deuren moeten sluiten. Dwingende behandelnoden blijven echter aankloppen. Risico’s worden genomen. Bescherming laat het tot nu toe afweten.

Wij vragen de Overheid, geef kinesitherapeuten als partners in de gezondheidszorg een evenwaardige kans om te overleven zoals andere zorgverstrekkers. Geef hen toegang tot het nodige beschermmateriaal en ondersteun hen financieel. Ook zij delen in de klappen tijdens deze crisis. Ook zij hebben nog steeds een opdracht voor de volksgezondheid.