Eenmalige compensatiepremie voor wie groot omzetverlies lijdt (08-04)

Ondernemers die ten gevolge van de coronacrisis een groot omzetverlies lijden, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro. Ook kinesitherapeuten die enkel nog dringende behandelingen uitvoeren en hun inkomsten met 60% zien dalen, vallen onder de regeling.

Dat is bevestigd door het Vlaams agentschap innoveren & ondernemen (VLAIO).

1. Wie komt in aanmerking?
O.m. (para-)medische beroepen zoals artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Verder moet u kunnen aantonen dat u een omzetverlies van 60% heeft geleden in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

2. Wat zijn de voorwaarden?

- De éénmalige compensatiepremie bedraagt € 3.000.

- Zelfstandigen in bijberoep:

  • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
  • die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  • Het omzetverlies is minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

- Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
- VZW's kunnen ook een beroep doen op deze compensatiepremie, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

3. Hoe kan u de compensatiepremie aanvragen?

De compensatiepremie zal u binnenkort kunnen aanvragen via een online toepassing van het VLAIO. De aanvraagprocedure is momenteel nog niet beschikbaar maar zal in de loop van volgende week operationeel worden. U zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat u een omzetverlies van meer dan 60% hebt. Die verklaring op eer bezorgt u aan het VLAIO.

4. Hoe wordt het omzetverlies gecontroleerd?

 Via de BTW-aangifte in het tweede kwartaal gebeurt daarna een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was:

  • als bij de BTW-controle van het tweede kwartaal blijkt dat er een omzetverlies is van 20%, dan zal de overheid er van uitgaan dat dat omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode, en moet u als ondernemer dus het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen;
  • als dit niet het geval is, zal u wel moeten aantonen dat u in de periode 14/3/2020 - 30/4/2020 een omzetdaling hebt gekend van meer dan 60%. Dat kan bv. door aan te tonen dat de prestaties dateren van vóór de lockdown. Het is daarom niet onverstandig om facturen van die prestaties, mails of andere bewijsmiddelen goed bij te houden.