Een eerste zitting bij een courante aandoening ? Vanaf heden een honorarium van € 27,93 ! (23-09)

Conform de overeenkomst M17 - die het werkveld heeft aanvaard-  wordt vanaf 1 september 2017 in de nomenclatuur een specifieke verstrekking  ingevoerd voor de “eerste behandelingszitting bij courante aandoeningen”.

Deze specifieke verstrekking zal per patiënt één maal per kalenderjaar kunnen worden geattesteerd, alvast tussen 01-09-2017 en 31-12-2017.  Het honorarium daarvoor wordt met 25% verhoogd t.o.v. de huidige eerste zitting, het verschil wordt volledig terugbetaald door het RIZIV.

 Daarmee wordt het resterende  bedrag van 2,989 miljoen euro binnen de toegekende indexmassa voor 2017 ingevuld, en gaat het  - ondanks de passieve obstructie van drie ziekenfondsen (rarara ?) - niet verloren .

Op de extra Overeenkomstencommissie van 29 augustus werd  een moeizaam akkoord bereikt over de invulling van die eerste behandelingszitting bij courante aandoeningen.

De herwaardering van dit honorarium beoogt een bijkomende vergoeding voor de uit te voeren screening en het kinesitherapeutisch onderzoek bij aanvang van de behandeling van eenvoudige of meer complexe aandoeningen, rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice, en moet de kinesitherapeut in staat stellen een kinesitherapeutische werkdiagnose en bijbehorend behandelingsplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren.

De synthese van het kinesitherapeutisch onderzoek (beginbilan, behandelplan en behandeldoelen) dienen in het kinesitherapeutisch dossier vermeld te worden.

Het bijkomend bedrag van respectievelijk € 5,67, € 4,41 en € 3,37 is een toeslag bij de eerste zitting in de courante en wordt 100% terugbetaald, zowel voor een geconventioneerd  als een gedeconventioneerd kinesitherapeut.

Het pseudocodenummer dient onder of naast het nomenclatuurnummer bij de eerste verstrekking vermeld te worden. 

 

Setting

Nomenclatuur

nummer

Honorarium 2017

Pseudocodenummer

Toeslag

Nieuw honorarium

Kabinet

560011

€ 22,26

639855

€ 5,67

€ 27,93

Kabinet ziekenhuis

560114

€ 22,26

639855

€ 5,67

€ 27,93

Kabinet medische dienst

560210

€ 22,26

639855

€ 5,67

€ 27,93

Huisbezoek

560313

€ 22,26

639855

€ 5,67

€ 27,93

In ziekenhuis opgenomen

560501

€ 22,26

639866

€ 5,67

€ 27,93

Mindervaliden

560416

€ 13,23

639892

€ 3,37

€ 16,60

ROB

560571

€ 13,23

639892

€ 3,37

€ 16,60

PVT

564395

€ 13,23

639892

€ 3,37

€ 16,60

RC ambulant

560534

€ 17,34

639870

€ 4,41

€ 21,75

RC gehospitaliseerd

560545

€ 17,34

639881

€ 4,41

€ 21,75

 

Bovenstaande nieuwe honoraria zijn van kracht sinds 1 september 2017 voor de eerste ‘courante’ zitting in het kader van een nieuwe pathologische situatie die start na 31 augustus 2017 en vóór 1 januari 2018.

“Als de toeslag wordt geïnd, informeert de kinesitherapeut de patiënt vóór het begin van de behandeling”  zo formuleert het RIZIV de nomenclatuurswijziging.

TIP: hang eenvoudigweg een bericht  uit  in uw wachtkamer.

Wenst u de officiële informatie van het RIZIV te raadplegen m.b.t. dit onderwerp : volg dan onderstaande link :

http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/kinesitherapeuten/Paginas/toeslag-opstarten-uitgebreid-kine.aspx#.WcYdHuQUn4g