De wereld van de kinesitherapie is in rouw: Achille Diegenant overleden (24-01).

In de nacht van 16 op 17 januari overleed onverwacht Achille Diegnant , de CD&V senator die onze discipline een wettelijk statuut bezorgde in 1995 , nadat eerdere wetsvoorstellen (tussen 1966 en 1988)  nooit leidden tot een wettelijke erkenning van de kinesitherapie in het kader van de volksgezondheid.

Bij de wet van 6 april 1995 tot regeling van de uitoefening van de kinesitherapie verkreeg onze beroepsgroep eindelijk een wettelijk statuut.

Deze wet kwam tot stand na meerdere voorstellen (1998, 1992 en 1994) van senator Diegenant van de toenmalige CVP. Het laatste voorstel van 1994 werd mede ingediend door senator Ph. Mahoux van de PS. 

De weg van wetsvoorstel tot wet was vervolgens nog een heus hindernissenparcours.   De Commissie voor de volksgezondheid en het leefmilieu van de Senaat keurde het wetsvoorstel goed op 16 juni 1994. 

Dit geamendeerde voorstel Diegenant-Mahoux  genoot de steun van de regering. Het was dan ook de logica zelve dat het voorstel in de plenaire senaatszitting van 21 juni 1994 werd goedgekeurd.

Begin 1995 lag dit voorstel ter bespreking voor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die het na een advies van de Raad van State goedkeurde op 6 april 1995.

Het belang van deze wet  - die dankzij de volgehouden inspanningen van Diegenant tot stand kwam - kan nauwelijks onderschat worden : het wettelijk statuut was een mijlpaal in de geschiedenis van de kinesitherapie in België.

 

Diegenant was hét boegbeeld van de Dilbeekse CD&V-afdeling. Hij was onder meer burgemeester van Itterbeek, senator en volksvertegenwoordiger in de Kamer. Tot 2000 zetelde hij in de Dilbeekse gemeenteraad als fractieleider van CD&V. 

De uitvaart van collega Diegenant vindt aanstaande zaterdag plaats.  Na de plechtigheid krijgt Diegenant zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Itterbeek.