Budgetvoorstel 2019 RIZIV goedgekeurd in het Verzekeringscomité (03-10)

Het Verzekeringscomité keurde maandag het budgetvoorstel voor de ziekteverzekering in 2019 goed.

Omwille van de overschrijding van het budget voor geneesmiddelen met 338,5 miljoen euro is er in 2019 geen ruimte voor nieuwe initiatieven in de ziekteverzekering (cfr. Nieuwsbrief KRM).  Voor vele verstrekkers is het onaanvaardbaar dat de uitgaven voor honoraria daardoor noodgedwongen stagneren.

De vier vertegenwoordigers van BVAS (het grootste artsensyndicaat) in het Verzekeringscomité  onthielden zich bij de stemming omdat er geen extra geld beschikbaar is voor hun voorstel om alle consultaties tot 30 euro op te waarderen. De andere verstrekkers  gaven wel hun zegen aan het budgetvoorstel.

Axxon stelt vast dat haar eis om de prestaties aanzienlijk op te waarderen nog verre van gerealiseerd is. Volgend jaar zou daarvoor o.i. een budget van 39 miljoen euro vrijgemaakt moeten worden. De VI’s weten dat Axxon in geen geval bereid is om nog maar eens extra middelen zelf te financieren door interne besparingen of door de index aan te slaan.

Axxon heeft het globale begrotingsvoorstel goedgekeurd, om de eenvoudige reden dat in het betrokken voorstel 25 miljoen euro extra is voorzien voor nieuw beleid in onze sector. Als dit extra budget niet beschikbaar is voor 2019 wordt de lopende overeenkomst opgezegd.

Op 15 oktober wordt het budgetvoorstel van het Verzekeringscomité voorgelegd aan de Algemene Raad van het RIZIV. Dan zal blijken of de regering , samen met  ziekenfondsen, vakbonden en werkgeversorganisaties onze sector deze bijkomende middelen gunnen voor 2019.