Algemene Raad beslist over definitieve begrotingsdoelstelling voor 2018 (09-10).

De Algemene Raad van het RIZIV heeft zijn beslissing inzake begrotingsdoelstelling voor de ziekteverzekering voor 2018 bekend gemaakt op 9 oktober.

De Algemene Raad wijst er op dat idealiter een gemeenschappelijke langetermijnvisie nuttig ware geweest als leidraad voor de begrotingsbeslissingen in de verschillende sectoren.

Aangezien die tool niet beschikbaar is, heeft men ervoor gekozen om aan iedereen te vragen om bij te dragen aan de begrotingsinspanning, grotendeels op lineaire wijze.

Voor sommige sectoren -waaronder ook de kinesitherapie- stelt het Verzekeringscomité bezuinigingpistes voor. Het komt niettemin aan de overeenkomstencommissie toe om de uiteindelijke beslissing te nemen over het voorstellen en invoeren van de structurele maatregelen.

Het Verzekeringscomité stelt voor, dat in afwachting van de beslissing van de overeenkomstencommissie, een inspanning voor een gelijkaardig bedrag als dat van de besparing die door de sector moet worden gehaald, wordt bevroren op de indexmassa of op de invoering van de geplande positieve maatregelen, die bij de gereserveerde bedragen werden geplaatst. De commissie kan eveneens beslissen om de waarde van de sleutelletter tijdelijk te verminderen. 

 
Concreet voor de kinesitherapiesector :
Budget 2018 : € 807, 317 miljoen euro
Besparing : € 600.000  (gelijk aan 0,07 % van de partiële begrotingsdoelstelling voor 2018).
 
Donderdag 12-10 vergadert de Overeenkomstencommissie. 
We zijn benieuwd naar de besparingsvoorstellen van de ziekenfondsen.
Axxon heeft hen, evenals het Verzekeringscomité, duidelijk laten weten dat inzake besparingen op honoraria en toeslagen voor de kinesitherapie de bodem meer dan bereikt is.