De geplande inkanteling van de bestaande pseudocodes in de nomenclatuur zal niet tijdig gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad om nog op 1 april in werking te kunnen treden.

Deze nomenclatuuraanpassing stond ingeschreven in de lopende overeenkomst M21, en is reeds op 25 januari goedgekeurd in het Verzekeringscomité van het RIZIV.

De Raad van State  die een maand de tijd heeft om advies te verlenen omtrent dat nieuw KB, en de diverse ministers die ook hun zegje moeten hebben zijn samen verantwoordelijk voor de laattijdige indiening. 

De bepaling van het quorum is door het Verzekeringscomité vastgesteld op 15 maart : 83,37 % van de kinesitherapeuten is toegetreden tot de overeenkomst voor 2021.

Dat betekent meteen dat vanaf 1 april de terugbetaling opnieuw wordt verminderd met 25% voor patiënten die een gedeconventioneerd kinesitherapeut raadplegen.

Begin volgende maand verhuist het RIZIV samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) naar een nieuw gebouw. 

De nieuwe overeenkomst voor 2021 is op 25-01 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
 
Ter herinnering : deze overeenkomst bevat enkele nieuwe elementen:
1 · de verhoging van de tarieven vanaf 1 januari 2021 voor de eerste 9 basisverstrekkingen voor courante verstrekkingen M24, alsook van de toeslag voor het opstarten van een kinesitherapiedossier,

Gisteren heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV, na gunstig advies van de commissie voor begrotingscontrole, zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe Overeenkomst voor 2021.

De gebruikelijke procedure waarbij de overeenkomst zijn administratieve weg vervolgt kan nu verder gezet worden. 

Meerjarenpan

In de nieuwe overeenkomst M 21 is een meerjarenplan voorzien dat op 30 juni 2021 op tafel moet liggen. Het meerjarenplan  moet volgende elementen omvatten :

 

Zoals eerder gemeld heeft AXXON de overeenkomst M 20 (tijdig) opgezegd.

Voor AXXON was het al een aantal weken duidelijk dat de onderhandelingen voor de Overeenkomst  2021 niet  vlot  zouden verlopen. 

Op 19 oktober keurde het Verzekeringscomité en aansluitend de Algemene Raad de globale begrotingsdoelstelling voor de ziekteverzekering 2021 goed. Die hield in dat alle sectoren een indexmassa van 1,01% toegwezen kregen.

Eerder al was Frank Vandenbroucke (64) tussen 1999 en 2003 minister van sociale zaken. In de kersverse regering bekleedt hij deze post dus opnieuw. Ten tijde van Verhofstadt I hoorde volksgezondheid daar wel niet bij. Toen zat die bevoegdheid bij Magda Aelvoet (Groen) als minister van volksgezondheid, leefmilieu en consumentenzaken.

Vorige vrijdag  kondigde het RIZIV met veel poeha aan dat vanaf dit jaar alle zorgverleners hun sociaal statuut (sociale RIZIV-voordelen) niet meer via een papieren formulier dienen aan te vragen. Meer nog, ze maken voor hen automatisch een premieaanvraag aan en bijbehorend evaluatieresultaat als ze de nodige betalingsgegevens hebben en een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn.

Pagina's