Door de COVID-19-pandemie zagen tal van zorgverleners zich verplicht om hun activiteiten terug te schroeven. Een minimale activiteit is evenwel een voorwaarde om bepaalde RIZIV-premies of -uitkeringen te ontvangen waarop zorgverleners recht hebben. Daarom legde het RIZIV een voorstel op tafel om de in 2020 minimaal te bereiken activiteitsdrempel voor verschillende van die premies te verlagen met 25%.

Met ingang van  1 augustus 2021 mag u de "overschrijdingscodes" bij courante pathologieën slechts 54 keer per patiënt per kalenderjaar aanrekenen, onafhankelijk van het aantal pathologische situaties. Het betreft de nomenclatuurcodes 560055, 560151, 560254, 560350, 560453, 564410 en 560615.

Op 7 februari 2019 heeft de Raad van State de artikels 11 en 12 van de overeenkomst voorgesteld door het Verzekeringscomité voor de kinesitherapeuten 2017 en punten 2.1 tot 3 van de omzendbrief 2017/01 van het RIZIV aan de kinesitherapeuten van 10 maart 2017 vernietigd. Deze vernietiging had tot gevolg dat de vermindering van de vergoedingsbedragen met 25 % voor de verstrekkingen verleend door niet-geconventioneerde kinesitherapeuten niet mocht worden toegepast.

Deze week is door het RIZIV in de Overeenkomstencommissie meegedeeld dat het KB voor de 2e periode (september tot november 2020) eindelijk gepubliceerd is op 25-06-2021 in het Staatsblad. De uitbetaling die u nog tegoed hebt voor vorig najaar, en die beloofd was tegen eind juni,  zal in de loop van de maand augustus op uw financiële rekening  gestort worden..

Een van de elementen in de afgesloten overeenkomst M 21 tussen Axxon en de mutualiteiten hield een door AXXON  lang bepleite herwaardering in vanaf 1 juli 2021 van alle M 16-verstrekkingen (courante, Fa, Fb, E-aandoeningen), met uitsluiting van de overschrijdingscodes, in de gemeenschappelijke woon- en verblijfplaats voor mindervaliden en bejaarden, èn de psychiatrische verzorgingsinstellingen naar € 14,75

Na tussenkomst van AXXON op alle nuttige niveau's (Verzekeringscomité, Overeenkomstencommissie, Vlaamse regering en politici) is ingevolge het noodzakelijk overleg tussen het kabinet van Vlaams minister Beke, het RIZIV en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist de wijzigingen die gepland waren voor 1 juli 2021 in uitvoering van het VIA6 akkoord uit te stellen tot 30 september 2021.

Bent u een zelfstandig kinesitherapeut die bewoners behandelt in een Woon- en Zorgcentrum ? Dan leest u best onderstaand bericht.

Waarom een gepaste kinesitherapiebehandeling van long-Covid patiënten in de eerstelijn voorlopig nog altijd in de koelkast zit ...

Ondanks het feit dat het RIZIV al twee maand wist dat de terubetalingstarieven moesten aangepast worden voor een aantal nomenclatuurnummers, door de inkanteling van de pseudocodes, zijn er toch fouten geslopen in sommige terugbetalingsbedragen. De administratie slaagt er blijkbaar niet meer in van bij de eerste poging foutloze tabellen te communiceren naar het werkveld.

Vandaag is in het Staatsblad het K.B. gepubliceerd dat de nomenclatuur wijzigt voor de situaties die een uro-, gynaeco-, colo-, of proctologische revalidatie vereisen in de “Fa-lijst” .

Pagina's